IT infosüsteemi arendus- ja hoolduslahendused [be.computed]

Osutame kaasaegseid IT teenuseid kooskõlas teie organisatsiooni spetsiifiliste vajadustega. Oleme optimaalsed ning paindlikud. Pakume teie organisatsioonile vastavat personaalset IT hoolduse paketti lähtudes teie ärivajadustest. Mida suurem on ettevõtte infosüsteem, seda süsteemsemat ja ülevaatlikumat vaadet on vaja, et seda tõrgeteta töös hoida.

Loe lisa...
 

Võrgulahenduste projekteerimine [be.connected]

Iga võrgulahendus vajab eelnevat kavandamist ja kaardistamist, mille käigus vaadatakse üle süsteemi eeldatavad funktsioonid, otstarbekus, laiendatavus jne.

Sageli on suureks kasvanud kohtvõrk ehitatud etapiliselt ning dokumenteerimata, sellisel juhul kaob kiiresti ülevaade ja võrgu haldamine on aeganõudev. Osutame teenust, mille käigus kaardistatakse juba olemasolev ehk eelnevalt installeeritud võrgusüsteem ja varustatakse haldusdokumentatsiooniga.

Loe lisa...
 

DVR lahendused [be.secured]

Üha enam võetakse kasutusele IP - põhised videovalvesüsteeme, mis on täielikult digitaalsed ja kasutavad pildiedastuseks arvutivõrkude andmeside tehnoloogiat.

 

Loe lisa...